FSP Ledardagar på SÖFF 7-8 februari 2014

I början av februari samlas ledare från de finlandssvenska pingstförsamlingarna (FSP) till ett par dagar av samtal och överläggningar om det som angår alla i församlingsnätverket. Så här skriver Stefan Sigfrids: ”Det kommer att vara dagar fyllda med en del praktisk undervisning, delgivning av erfarenheter och bön, men fram för allt vill vi i år inbjuda […]

Ledardagar i Österhankmo

Ledare från de olika svenskspråkiga frikyrkoförsamlingarna i Finland samlades 25-28 november 2013 på Österhankmo lägergård (norr om Vasa) för samtal och ompackning. Temat ”Ompackning” handlade om att ledare får bära en hel del och ibland behöver packningen packas om. Pelle Hörnmark, ledare för Pingst Sverige, Boris Salo, Jukka Leppilampi, och planeringsgruppen gav en mångsidig undervisning […]

FSP Fortbildning – lördag em och eftertankar

FSP Fortbildning i Betania, Sibbo, fortsatte på lördag eftermiddag med panelsamtal då FSP ledningsgrupp tog upp en del av de frågor som församlingsdelegationerna formulerat i sina egna samtal. Pastorerna i ledningsgruppen representerar församlingar som har ganska olika profil beroende på var man befinner sig både geografiskt och utvecklingsmässigt. Det gemensamma är kanske att församlingarna har […]

FSP Fortbildning Lördag fm

FSP Ledarteam utgjorde diskussionspanel som kommenterade den statistik som Stefan Sigfrids presenterade utifrån läget i de finlandssvenska pingstförsamlingarna. Statistiken från 2012 visar att 10 församlingar haft dop och döpt 43 personer. 17 av 28 församlingar har ett program för barnen med ca 275 barn engagerade. 9 församlingar av 28 har ett program för ungdomar. Men […]

FSP Fortbildning fredag em

Fredag eftermiddag började med Anders Olin som talade utifrån Barnabas som typ för lärjungaträning och upptäckande av nya potentiella medarbetare. Bibliska lärdomar i kombination med hans egna erfarenheter från ledarträningen i Sion Vasa. Hans undervisning verkade få gehör i publiken… I senare sessioner presenterades framtidsstrategier för tidningen Livet liksom framtidsplaner för Betlehem-föreningen. Information som är […]

FSP Fortbildning – fredag

FSP Ledardagar är i gång. Under förmiddagen talade Lee Burns om den optimala spänningen mellan ung och gammal, tradition och mission, församlingen som familj och som agent för Guds rikes utvidgning. Med avstamp i hans upplevelser i sin egen familj, men också under sin tid i församlingen Hillsong i Sydney, gav han en begriplig undervisning […]

Var med i nätverket – ta vara på resurserna

Vad händer efter FSP Ledardagar? Det verkar hända en hel del i flera församlingar. Nya ledare innebär förändringar. Men samarbetsklimatet verkar gott. Utvecklingsprocesserna kan vara besvärliga men just nu har FSP en transparent kultur. Frågor diskuteras och den nationella ledningsgruppen ställer gärna upp för att ge input i olika processer. Det viktiga nu är att […]

Väss din yxa

Förmiddagen på FSP Ledardagar handlade om Bibeln och bönen. Stefan Sigfrids introducerade en enkel men engagerande bibelstudiemetod för att hjälpa människor att upptäcka Gud och begripa vad bibleordet betyder. Det handlar inte så mycket om vad vi VET, utan om vad vi i praktiken GÖR. Fredrik Martin (bilden) talade om bönens ”skärpande” inverkan. Som en skogshuggare […]

Att bygga strukturer som möjliggör bra relationer

Under fredags eftermiddagen på FSP Ledardagar handlade det om att bygga strukturer som hjälper oss att göra det vi vill och kan, och hjälpa andra att göra det vi själva inte är så bra på. Johan Forsbäck berättade utifrån egen erfarenhet om hur nödvändigt det är att man lever utifrån funktion och inte position, att […]

Vem – om inte vi? När – om inte nu?

Nu är FSP Ledardagarna i gång på Söff i Yttermark. FSP-ledaren Stefan Sigfrids hälsade de 73 deltagarna välkomna till spännande dagar med ett innehållsrikt program. Inför de utmaningar som vi ställs inför är frågan vi behöver ställa oss idag: • Om inte vi, vem? • Om inte nu, när? (Frågan ställdes redan av den judiske […]

Bygga kyrka 2013

I morgon (16.11.) börjar Ledardagar för Finlandssvenska Pingst på SÖFF i Närpes. Temat är Bygga kyrka 2013 och kommer följaktligen att handla mycket om att bygga. Hur bygga bra strukturer som ger en fungerande organisation? Hur bygga bra relationer till nya människor på den plats där vi bygger kyrka? Hur bygga ledarteam som drar åt […]

FSP Ledardagar 16-17 november i Närpes

– Bygga kyrka 2013 –                                             Finlandssvenska Pingst (FSP) ordnar ledardagar 16-17 november på Söff i Yttermark, Närpes. Datumen är lagda över fredag-lördag för att även ideellt arbetande församlingsansvariga och ledare ska kunna vara […]

Det är mycket som är tufft nu…

Det är mycket som är tufft nu – sa Pelle Hörnmark, ledare för svenska Pingst, till den katolske biskopen som han träffade på Sveriges Kristna Råds årsmöte i maj. – Ja, men snart är det Pingst, svarade biskopen. Pelle Hörnmark bloggar på pingst.se bl.a. om sitt besök på Ledarkonferensen förra veckan. Han upplevde en ”stark visionär […]

Finlandssvenska Pingst: Ledarkonferensen 2012 avslutad

Den korta, men intensiva Ledarkonferensen 2012 är avslutad. De drygt 100 deltagarna från ca 20 församlingar i Svenskfinland fick den 19 maj vara med och bekräfta vad flertalet församlingar redan tidigare bejakat, nämligen att Finlandssvenska Pingst nu har en nationell ledare som har en referens/ledargrupp omkring sig. Som avslutning på konferensen kallade Kenneth Grönroos (till […]

Den som tror på nånting, har bättre förutsättningar…

Pelle Hörnmark är beredd att ”ge järnet” på Ledarkonferensen – fredag eftermiddag Den som tror på nånting, har bättre förutsättningar än den som inte tror… Pelle Hörnmark delar sina erfarenhet från den svenska pingströrelsens erfarenheter av förändringar, om ledarskap och församlingsutveckling. Undersökningar inom NFU (Naturlig församlingsutveckling) visade att de svenska pingstförsamlingarna hade lägst ”betyg” när […]

Stefan Sigfrids vald till nationell ledare

Ett nytt skede i den finlandssvenska pingströrelsen har inletts i och med Ledarkonferensen. Under fredagens förmiddagssession bekräftades Strategigruppens förslag att välja en nationell ledare för Finlandssvenska Pingst. Med ett rungande ja valdes nu Stefan Sigfrids (pastor i Sion Vasa) till nationell ledare för Finlandssvenska Pingst och för många i publiken var det med en känsla […]

Panel på Led_12: Varför målmedveten och konkret samverkan?

Under andra dagen i Ledarkonferensen konstaterades att församlingar motsvarande 72% av medlemsanatalet svarat ja på Strategigruppens frågor om framtida ökad samverkan. Alla de större församlingarna vill vara med i nätverket i det här skedet, flera har också önskat samtal kring saken och torde komma med i ett senare skede. En panel bestående av Julia Olin, […]

Dag 2 på Ledarkonferensen 2012

Raseborgsdelegationen bänkar sig med hett, gott kaffe innan den första sessionen på dag 2 under Ledarkonferensen 2012. Drygt 100 ledare från de finlandssvenska pingstförsamlingarna samlas för att prata ihop sig om nödvändiga förändringar. Efter gårdagens lägesanalys och förnyad definition av uppdraget kommer dagen att handla mer om den konkreta process av förändring för att församlingarna […]

Idag börjar Ledarkonferensen 2012

De finlandssvenska pingstförsamlingarnas ledare samlas idag för att inleda Ledarkonferensen i Filadelfiakyrkan, Helsingfors. Idag handlar det närmast om bakgrunden, varför denna konferens och syftet, vad man vill åstadkomma. Det är nämligen en ny konferens, som arrangeras i stället för den traditionella sommarkonferensen. Konferensen samlar ansvariga ledare för att de tillsammans ska göra en nulägesanalys, identifiera möjligheterna […]

Pingst.fi webbsidorna i gång

Nu finns det material om ledarkonferensen på den officiella pingst.fi-adressen. Där kan du läsa om programmet. logimöjligheter och du kan fylla i ett formulär och anmäla dig till konferensen – enkelt och smidigt via webbsidorna. Pingst.fi-adressen torde så småningom fyllas av alltmer information om Finlandssvenska Pingst – allt du behöver veta och lite till.