Frågor & Svar om pingstkyrkan

pin_fra_sva_650Undrar du vad pingstkyrkan är för en kyrka? Varifrån har den kommit och varför? Vad skiljer pingstkyrkan från lutherska kyrkan? Vad är typiskt för den nordiska pingstkyrkan?

Du hittar samlad information om just det här i kortfattade svar på frågor i 38 olika ämnen på pingst.se. Där finns också länkar vidare till ytterligare studiematerial så det är lätt att hitta mer att läsa om man blir extra intresserad av något särskilt ämne. Det är den centrala pingstportalen Pingst.se i Sverige som samlat de här ämnena på sin sajt och för den som är obekant med pingstkyrkan/pingströrelsen är det här en bra startpunkt.

Den finlandssvenska pingstkyrkan/pingströrelsen har gemensam historia med pingst i Sverige och delar både teologi och kultur och samarbetar på många sätt. Därför är de här frågorna representativa även för pingstförsamlingarna i Svenskfinland. När det gäller teologi och praktiska uttryck för tron, i alla fall. I detaljerna kring pingströrelsens historia har förstås den finländska pingstförsamlingarna sin egen berättelse.

Här ett smakprov på svar på frågor som du hittar på pingst.se/fragor

Fråga: Hur ser ni på människan?
Vi tror, liksom alla kristna, att människan är skapad av Gud till att vara Guds avbild. I varje människa finns något av Guds eget väsen nedlagt. Människans förmåga att älska speglar Guds egen kärlek, människans kreativitet och skaparlust är en reflex av Guds egen skaparglädje. I detta att varje människa är en Guds skapelse ligger också hennes värdighet. Varje människa har ett fullständigt mänskligt värde, även om hon är gammal och inte kan arbeta eller har funktionsnedsättningar som gör det svårt för henne att fungera i samhället. Människans värde beror inte alls på vad kan prestera.

Samtidigt som människan har denna unika roll som Guds avbild så är hon också en del av hela Guds skapelse, jorden och universum. För hela skapelsen vittnar om Gud, hans allmakt, visdom, fantasi, skaparlust och kärlek. I denna skapelse har människan ett speciellt ansvar att vårda och sköta jorden, att förvalta den på ett gott sätt.

Till denna i grunden oerhört höga och positiva synen på människan kommer dock insikten att människan med sin fria vilja kan välja bort Guds gemenskap ur sitt liv. Synden är en realitet att räkna med, och människan kan på avvägarna från Gud verka kunna bli hur ond som helst. Behovet av omvändelse till Gud, nåd och förlåtelse är viktiga delar i Pingströrelsens förkunnelse.

Pingströrelsens syn på människan, synden och frälsningen finns utförligt behandlad i skriften Människan, i serien Trons hemlighet som ges ut av Teologiska nätverket i Pingst. Den finns att ladda ner gratis, klicka här

Fråga: Hur definierar Pingströrelsen dopet och varför praktiseras endast troendedop?
Vi ser dopet som den akt där människan överlåter sig till Gud, bekräftar och fullföljer sin omvändelse. Gud själv har till dopet knutit löften om förlåtelse för synd och givandet av Helig Ande. Dopet är en del i själva frälsningen.

Vi döper enbart troende människor därför att det är det enda dop som är omskrivet i Bibeln. Vid varje berättelse om dop i Nya Testamentet gäller texten människor som själva lyssnat till förkunnelsen, kommit till tro och valt att bli kristna. Det finns inga ord om att bära fram små barn som inte själva har någon chans att ta ställning och välja om de vill följa Jesus eller ej.

I Pingströrelsen sker dopet genom nedsänkning, dvs. den som blir döpt doppas helt och hållet ned i vattnet. Det kan ske utomhus i en sjö eller i havet om sommaren, men också inne i kyrkan. I alla Pingstkyrkor finns en dopbassäng som kan fyllas med vatten och som är stor nog för dop av vuxna på detta sätt. Vi menar att detta sätt stämmer med Bibelns undervisning. Bilderna om att ”begravas” och ”uppstå” blir tydligare med ett nedsänkningsdop, och själva ordet dop betyder just ”doppa ned i” eller att fullständigt ”omslutas av”.

Om någon blivit döpt som barn men senare i livet kommer till personlig kristen tro och omvänder sig till Jesus Kristus så döps en sådan person till Kristus. Vi ser det inte som ett ”omdop”, utan menar att detta som görs i vuxen ålder efter egen bekännelse och eget beslut är det bibliska dopet. Man kan säga att spädbarnsdopet då underkänns och inte betraktas som ett egentligt dop. Alla de kristna vänner som är döpta som spädbarn och som verkligen accepterat sitt dop sedan de blivit vuxna respekteras förstås med den tro de har, och är välkomna att delta exempelvis i nattvardsfirandet i en Pingstkyrka.

Pingströrelsens syn på dopet behandlas utförligt i skriften Dopet i serien Trons hemlighet, som ges ut av Teologiska nätverket i Pingst. Den finns att laddas ner gratis, klicka här

 

Comments

 1. Roger says:

  Jag ber om ursäkt men jag undrar om man kan få syndernas förlåtelse hur många gånger som helst? Jag känner flera människor som tillhört och tillhör pingstkyrkan. Några av dem har gått ur er kyrka många gånger och kommit tillbaks, sedan sagt att man fått syndernas förlåtelse. Trots många grova brott. Förlåter gud upprepade grova synder gång på gång?

  • Viktig fråga, Roger! Det här med syndernas förlåtelse har kristna brottats med i 2000 år – och tolkningarna har pendlat allt mellan att förlåtelsen ska förtjänas med goda gärningar och att nåden ges gränslöst, villkorslöst åt alla. Sanningen är antagligen (som vanligt) nånstans mitt emellan. Nåden ges åt alla som tror på Jesus, omvänder sig och ber om förlåtelse (och menar det). Jesus var noga med att betona att förlåtelsen ges generöst (t.ex. 70 gånger 7 i Matt 18:21-22), sedan är det olika hur den tas emot. Paulus diskuterade ofta samma fråga, t.ex. i Rom 6 där han frågar om det är ok att fortsätta leva i synden eftersom vi ”lever under nåden” – och på det svarar han ”Verkligen inte!”. Tanken är – så som jag förstår det – att vi genom Guds förlåtelse kan få börja leva ett nytt liv tillsammans med Jesus och att vi genom den Helige Andes närvaro och kraft kan lämna synden/rna och lära oss att leva ett annorlunda liv, ett helgat liv. I praktiken vet vi – som du lyfter fram – att det inte är helt enkelt och rätlinjigt, tvärtom är det en ofta bökig process innan det nya livet tar skruv. Men från Guds sida finns den generösa nåden där för att ge förlåtelse gång på gång, sedan är det olika hur människor tar emot den. Det är naturligtvis ett missförstånd att tro att du kan leva i ”upprepade grova synder” och sedan gå till pingstkyrkan eller någon annan kyrka och bara ”kvittera ut förlåtelse” utan att det får konsekvenser. Men ofta handlar det också om människor som av olika orsaker är både trasiga och traumatiserade och därför har svårt att hitta vägen till ett helgat liv. De behöver mycket barmhärtighet från både Gud och människor. Även om Gud ständigt erbjuder sin nåd och förlåtelse till dem som uppriktigt ber om det så är det inte lika enkelt inom och mellan människor. Och därför skulle undervisningen om förlåtelse ofta behöva kombineras med ”själavård” som tar itu med de ”knutar i själen” som får en människa att halka tillbaka till gamla synder gång på gång.

 2. Hej! Jag har en fråga som jag undrat om ett tag, det är hur lever man som person om man tillhör Pingstkyrkan? Undrar om det finns några skillnader som händer när man går med i Pingstkyrkan? Om det finns vad det är? Om inte kan det finnas? Uppskattas verkligen om ni hör av er!

  • Hej Zainab! Intressanta och viktiga frågor du ställer! Lite svårt att svara på frågan om skillnader eftersom det beror på vad du jämför med, vad du har för referens.

   Men här några tankar: I Pingstkyrkan utgår vi från Bibeln som referens och hämtar vår kunskap om Gud och vägledning för livet från den undervisning som Jesus och hans närmaste medarbetare presenterar. Det innebär nog tydliga skillnader i sättet att tänka och leva jämfört med t.ex. en sekulärt inriktad människa eller en människa som tillhör en annan religion. Den stora skillnaden börjar med en personlig omvändelse från otro eller annan tro till tro på Jesus, vi betonar det personliga mötet med och relationen till Jesus genom den Helige Ande som ständigt är närvarande. Vi tror att alla människor är kallade till frälsning genom tron på Jesus och till ett liv tillsammans med honom och att varje troende är kallad till gemenskap med andra troende (församlingen) och att kallelsen också innebär att låta andra få veta om denna frälsning.

   Jag skulle kanske behöva lite konkretare frågor för att kunna svara mer specifikt. Men grundläggande när vi tänker på hur en kristen vill leva är att det bygger på tre saker: Att lära känna Gud (livslång process) och leva utifrån sanning (tala sant, vara hederlig, söka rättvisa, jämlikhet osv) och kärlek (omsorg om andra, respekt, hjälpsamhet, osv). Det här är knappast unikt för just pingstkyrkan utan alla kristna som tror på Bibeln och på Jesus delar denna grundläggande syn. I Pingstkyrkan betonar vi den Helige Andes närvaro och kraft kanske lite mer än de flesta andra kyrkorna.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: