Pingst Pastor Konferens 2016 – torsdagens teologisamtal

ppk16_1_600Föreståndaren för svenska Pingst, Pelle Hörnmark, inledde Pingst Pastor Konferensen 2016 med citat från domarboken om hur Debora fick röja väg i en tid då vägarna växt igen och bara stigar återstod. Han hänvisade också till Apg 4 om hur den första församlingen gjorde två saker: Predikade evangelium frimodigt och hjälpte dem som hade det svårt. De två sakerna är kärnan i livet i tron.

Under PPK 16 ska en del av tiden användas till teologiska samtal. Med referens också till Assemblies of God’s ”Fundamental Truths”. 2 Petr 1:19-21 – ”Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan a går upp i era hjärtan. Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.” De samtal vi har de här dagarna kommer att påverka hur evangeliet förkunnas om 10-20 år i våra församlingar. Den syn vi har på Bibeln kommer att påverka vad dess budskap gör med våra egna liv. Ordet och Anden samverkar för att vi ska få ha andligt liv. ”Viktigare hur Bibeln ser på oss, än hur vi ser på Bibeln”.

Ulf Sundqvist introducerade bibelsynsamtalet med frågan: Hur ser vi på bibeln?
Inspirationen – ofelbarheten – auktoriteten. Är bibeln Guds ord? Är bibelns syfte Guds ord? Är bibeln Guds ord i allt vad den påstår? Innehåller den Guds ord? Diskuterar vi Bibeln eller lyssnar vi på den?
Tre vanliga synsätt: Historiskt vetenskaplig bibelsyn – existentiell bibelsyn – biblicistisk syn. Vad som kan ”bevisas”, vad upplever jag när jag läser bibeln, vad säger bibeln själv om sig själv?
AoG: The Scriptures, both the Old and the New Testaments, are verbally inspired of God and are the revelation of God to man, the infallible, authoritative rule of faith and conduct.

Bibeln och gudsbilden: Gud och skriften hör samman, Gud är Gud, jag förstår inte alltid Gud, hans vägar eller handlingar. Vad gör jag då? Jobbar med frågorna, pratar med andra, forskar, ber…. Tid vs evighet.

Bibeln och Jesus: Jesus trodde på och använde sig av GT. Jesus uppfyller GT:s löften. Jesus sammanfattar och förklarar hela GT. Notera särskilt Matt 23:34-35 – troligen syftar Jesus på Sakarja i 2 Krön 24 vilket medför att Jesus inkludera hela den hebreiska bibeln från 1 Mos till 2 Krön. Om vi säger oss tro på Jesus tror vi också på hans ”bibel”.

Bibeln och Anden: 2 Tim 3:14-16 Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det, och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. 1 Tess 2:13, 2 Pet 1:16-21.

Bibeln ”är inspirerad av Gud”, drivna av helig ande har människor talat Guds ord. Mänsklig och gudomlig samtidigt. Gud använder människor för att tala till människor. Bibeln är mänsklig, men det mänskliga hindrar inte Gud från att säga vad han vill till människorna. Inte teknisk utan dynamisk inspiration. Inspirerad inte bara då den skrevs utan också då den läses. ”Bokstaven dödar men Anden  ger liv” 2 Kor 3:16. Påverkar tolkningen – måste känna Gud för att förstå hans ord. Orden kan inte skiljas från avsändarens avsikt. Helheten viktigare än detaljerna. Det ofelbara ligger i ärendet. En enorm fördel om ”konstnären förklarar verket”. De första kristna utgick från skriften. Historisk kontext vs vår kontext. Bibeln och traditionen både fara och möjlighet.

Efter den här introduktionen fortsatte man med samtalsinlägg som belyste lite olika synvinklar på bibelsynen. De här samtalen lyfter upp till gemensamt medvetande vilka tankar som finns i pastorskåren. Hur hanterar vi spänningen mellan tron på bibelns auktoritet och svåra texter. Hur läste Jesus bibeln jmf med djävulen? Djävulen citerade bibeln, och Jesus svarade ”det står också skrivet”. Djävulen läste utan sammanhang, Jesus tog med helheten och kunde avslöja djävulens snedvridna läsning…

Bibelsyn och bibelbruk hänger ihop. Skriftens syfte är att fostra till rättfärdigt liv, forma oss så att vi ska bli fria från våra brister, rusta oss till alla slags goda gärningar.

Agnete Carlsson: Att läsa hela bibeln ur ett frälsningshistoriskt perspektiv hjälper oss igenom många av de knepiga textavsnitten.

Stefan Beimark: Vill understryka det personliga tilltalet – att läsa bibeln tillsammans med den helige Ande.

Stefan Sigfrids: Gud är samma Gud i GT och NT. GT beskriver inte den ”grymme guden” utan den ”grymma synden” – Gud i sin kärlek måste vidta åtgärder, och i GT:s ljus blir hans frälsning som den presenteras i NT ännu mer fantastisk.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.