Kraft till förändring i Österbotten – i mars

Många österbottniska församlingar – både svenska och finska – deltar i mars 2018 i en mediekampanj som kallas ”Kraft till förändring” och som är ett samarrangemang mellan medieorganisationen IRR-TV och de lokala församlingarna. Liknande mediekampanjer (102 stycken hittills) har genomförts i många storstäder runt om i världen och även i Finland. Nu har turen kommit […]

Mer än guld – under OS i London

Vad gör kyrkorna i London under olympiska spelen? Många av dem satsar stort under den samordnande organisationen More Than Gold – som existerar för att hjälpa alla församlingar som  vill vara med att göra något speciellt under OS. Webbsidorna för More than Gold är fyllda med information, motivation, vision, organisation – för att sporra församlingarna att […]