FSP Led23: 5 nycklar till tillväxt

FSP Ledardagarnas tema var ”Tillväxt” och på lördagen presenterades fem nycklar till tillväxt.

1. Personlig tillväxt – Församlingen växer så mycket som du själv växer som ledare. 

Niklas Andersson talade om att tillväxten i församlingen också hänger ihop med ledarens och ledarnas personliga tillväxt. I sitt dagliga arbete på företaget Genero sysslar han uttryckligen med att hjälpa företag att växa. Har också varit med i Betesda Church under dess utveckling och tillväxt de senaste tio åren.

Niklas presenterade begreppet ”Growth Mindset” med utgångspunkt i 1 Mos 6:9: Och jag ska föra er till det land som jag med upplyft hand lovade ge till Abraham, Isak och Jakob. Jag ska ge er det som arvedel. Jag är HERREN.” Allt detta talade Mose till Israels barn, men de lyssnade inte på honom på grund av sin otålighet och det hårda arbetet.

Israels barn hade inget ”growth mindset” – på grund av sin otålighet och det hårda arbetet. I det kristna budskapet finns centralt ett tilväxtperspektiv. Men som människor är vi ändå benägna att fastna i ett ”fixed mindset”. En förändring börjar med att man blir medveten om att det finns två sätt att tänka och se på saker.

För typ 19 år sedan fanns det knappt några barn i Betesda, men man började drömma om det, skruvade upp ett skötbord och startade barnverksamhet som sedan växte och som nu redan länge varit en central del av församlingens verksamhet. Det fanns några som hade ett ”growth mindset” för 19 år sedan.

Lagen om sådd och skörd är otroligt stark. Se möjligheter och börja handla. Se utmaningarna som möjligheter. Ta vara på konstruktiv kritik. Låt dig inspireras av andra. Lär av försök och misstag.


2. Smågrupper – Att se det stora i det lilla och det lilla i det stora. 

Steve Walent (tolkad av frun Christina) talade om varför vi ska ha smågrupper och hur vi kan ha ett tillväxtperspektiv i smågrupperna. Vad är församlingens första uppdrag? Att göra lärjungar. Hur kan vi bäst göra det? Jesus gjorde det genom relationer. Vi tänker lätt att det handlar om en kurs i lärjungaskap. Men det finns så mycket mer. Hur levde Jesus ut lärjungaskap med lärjungarna? Steve beskrev fem relationsområden som demonstreras i Jesu liv och verksamhet – från stora massor till små grupper och mest personligt i relationen till Fadern.

I grupper med 4-12 deltagare är det hyfsat lätt att dela även personliga erfarenheter med varandra. Man är fysiskt och socialt närmare varandra jämfört med t.ex. gudstjänstgemenskapen. I den lilla gruppen kan man uppleva en djupare gemenskap och bli mer transparenta inför varandra. Det är i den här gemenskapen verklig vänskap och kärlek kan uttryckas. Gud ser rakt in i våra liv, ser allt, men älskar oss ändå. Den relationen ska vi imitera. Det är i relationer som den största influensen sker, vi blir mer påverkade av relationer än av predikningar. Därför är smågrupper en nyckel till förändring och tillväxt både på det personliga planet liksom på ett större församlingsplan.

Smågrupper kan vara mer anpassade till specialbehov, ålder, fokusområden eller deltagarnas intresse. Men församlingens vision och syfte ska förverkligas även i den lilla gruppen. Det handlar om att människor får en relation till Gud, relationer till andra människor, hittar sitt syfte och identitet, samt lär sig att bli till välsignelse för andra. Med det här perspektiven blir både personer och relationer sunda och friska. Om du vill ha tillväxt behöver du hälsa först, det som är friskt växer. Vårt mål är ju livsförändring.

Hur mycket tänker vi på att församlingen är till för att nå de förlorade? Kyrkan är inte bara till för de troende utan uppdraget är att nå fler. Vi har i väst betonat söndagsgudstjänsterna, men hur mycket lärjungaskap leder det till om det är det enda vi gör? Vi behöver smågrupper för att skapa förutsättningar för relationer och lärjungaskap.


3. Strategi för tillväxt – Att krossa glastak

Patrik Hellström: Vi behöver bra strukturer. Bakom varje hus finns en arkitekt som drömt och fantiserat. Sedan kommer ingenjörerna och planerar hur det ska förverkligas. I församlingarna kan vi kanske nog drömma, men ofta har vi svaga strukturer för att skapa ekonomi och tekniska lösningar. Det behövs energi i styrelsemötena. I FSP har vi ett genomsnittsantal på 77 medlemmar per församling. Många arbetar i små församlingar. Där behövs utveckling av strukturer och resurser.

Att krossa glastaket betyder i profana sammanhang att ge plats för kvinnor. I församlingarna har vi kanske mer ett problem med att få med männen. I vilket fall som helst så behöver vi få in fler människor i ledarskap och ansvarsbärande. Vi behöver bygga team. Att gå från eldsjälar till att bygga team. Så att det inte hänger på en ensam person utan att det finns fler som deltar i och delar på samma funktion. Det är också nödvändigt att börja utveckla strukturen innan vi får tillväxt. Team, men också utrymmen och utrustning.

Satsa på smågrupper, men också på gudstjänsten. Mycket av ekonomin frigörs i samband med gudstjänster. Jobba med att involvera människor, kommunicera flitigt och tydligt om allt som är på gång. Informationskanaler behöver användas ofta så att verkligheten och framtidsbilden delas med så många som möjligt.


4. Barn och unga – Naturlig tillväxt. 

Petter Kohonen berättade om den utvecklingsresa som församlingen Fila Helsinki gjort. Petter fungerar för närvarande som t.f. ledande pastor. Under senaste år har många nya människor kommit med, många har kommit in men många har också lämnat. Så man började arbeta med team och smågrupper.

Nu fokuserar man på lärjungaskap, barnfamiljer och strukturer. Man funderade på ”var finns det plats på att tala om trosfrågor?”. Med många unga studerande och barnfamiljer är det så mycket förändring i livet ändå – när och var finns det då plats att tala om tro? Det händer mycket, livet går framåt, men alla mår inte så bra. Hur kan de få veta att Gud är god? Även när det inte går så bra? I gudstjänsterna tar man upp olika tema och sedan tar man upp frågor i temat som diskuteras i smågrupperna.

Det andra fokuset är barnfamiljerna. Hur får de plats i församlingens mentala bild och finns det fysiska utrymmen som ger möjlighet att vara med? Det är frågor som Petter och ledarteamet ägnar mycket tid på att besvara.


5. Hjärta/Bön för tillväxt – När Gud kommer in. 

David Wikström, pastor i Betel Karis (Raseborg). En förutsättning för tillväxt är att Gud är mitt ibland oss. I Betel fokuserar man på att bli en plats där Gud kommer in. Idag är det lätt att bli mer känd än smord, men det är viktigt att människor får möta den levande Guden. Man har formulerat visionen och identiteten (DNA:t) – vart vi är på väg och vad vi är.

Man vill: 1. Vara en plats där Gud trivs. 2. Vara en plats där människor trivs. 3. Vara en plats dit barn och unga gärna kommer. Till identiteten hör att leva ”från himlen”, så som Jesus levde utifrån Faderns vilja och närvaro. Att leva från Guds-perspektivet, att leva ”från tronen”, att leva i Guds vision. I gudstjänsten har man valt att ge tid för lovsången och att utifrån det fråga sig vad gör Gud just nu. Man låter bönen och Andens gåvor få plats. Man har inte bråttom. – Försöka göra det som ”Gud andas på”, bli medveten om tankar som Gud ger under t.ex. lovsången, slappna av.

Vad upplever du att Gud just nu andas på i ditt liv och i din församling? Vad kan du göra för att skapa en plats där Gud trivs?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.