Ny penninginsamlingslag träder i kraft

fin_pen_650
Uppdaterad lag om penninginsamling 863/2019 träder i kraft 1.3.2020

För att få bättre kontroll på insamling av pengar i Finland har sedan år 2006 en skärpt penninginsamlingslag varit gällande. Den har i praktiken gjort insamling i föreningar olaglig om man inte skaffat penninginsamlingstillstånd. Samtidigt har inga penninginsamlingstillstånd beviljats för ”vanlig” medelanskaffning till föreningarnas verksamhetskostnader utan tillstånd har getts endast för insamlingar där det mesta av medlen slussats vidare till ett redovisningsbart ändamål. Det här har inneburit mycket huvudbry för de ca 600 frikyrkliga och kyrkliga församlingsföreningarna som finns i Finland. Säkert också för många fler föreningar i detta föreningarnas förlovade land. Den här lagen uppfattades av många som både felaktig inriktad och krånglig att efterleva och fick flera politiker att arbeta för en förnyelse och tydligare avgränsning av lagen om penninginsamlingar.

Nu kommer en uppdaterad lag som tydligt rättar till det som gick för långt i den tidigare lagtexten. Nu undantas insamling av penningdonationer som genomförs av föreningar bland dem som deltar i ett evenemang inom ett område som avgränsats för ändamålet. Det här betyder att en församling/förening efter den 1.3.2020 enligt lagen kan ordna en kollekt/insamling i sin offentliga gudstjänst i den kyrka/lokal man använder. Det här kan man alltså nu göra utan att det faller under penninginsamlingslagen och därmed skulle kräva insamlingstillstånd och särskild redovisning. Så den praxis som tillämpats i pingstförsamlingarna i ungefär 100 år kan därmed fortsätta i stort sett som förut, nu igen med lagens stöd.

Så här förtydligar den uppdaterade lagen vad som undantas:

Lagens tillämpningsområde omfattar inte
5) kollektinsamling eller insamling av motsvarande penningdonationer bland deltagarna i offentlig religionsutövning som anordnas av religionssamfund som avses i religionsfrihetslagen (453/2003),
6) insamling av penningdonationer som genomförs av en i Finland registrerad förening eller stiftelse eller av Finlands Röda Kors eller dess lokala eller regionala verksamhetsenhet vilka avses i lagen om Finlands Röda Kors (238/2000), om insamlingen ordnas i något annat syfte än för att stödja föreningens, stiftelsens eller organisationens näringsverksamhet vid ett för allmänheten öppet, gratis evenemang som föreningen, stiftelsen eller organisationen anordnar, och insamlingen ordnas bland dem som deltar i evenemanget inom ett område som avgränsats för ändamålet.

Insamling av pengar är om möjligt ännu enklare för församlingar som tillhör officiella religionssamfund – där är kollektinsamlingar och motsvarande insamling sedan tidigare och även i fortsättningen tillåten som en del av den offentliga religionsutövningen.

För föreningar är det lite mer begränsat då det specificeras att insamlingen inte får stöda ”föreningens näringsverksamhet” och insamlingen måste genomföras ”inom ett område som avgränsats för ändamålet”. Men det torde inte komplicera den vanliga verksamheten.

I det fall föreningarna vill göra insamling för en ”näringsverksamhet” eller vill gå ut på gatan för att göra en insamling gäller det att läsa på lite till ur Lag om penninginsamlingar. Texten om t.ex. ”småskalig insamling” ger en lättfattlig anmälnings- och redovisningsinstruktion för sådan verksamhet.

Citat från Polisen webbsidor:

Öppna och avgiftsfria evenemang på avgränsat område

Föreningar, stiftelser och Finlands Röda Kors får på följande villkor samla in pengar vid sina egna evenemang:

  • Evenemanget ska vara avgiftsfritt och öppet för alla som önskar delta.
  • Evenemanget ska arrangeras inomhus eller utomhus på ett område som avgränsats för tillställningen
  • Evenemanget ska ha ett programinnehåll
  • Evenemangets och insamlingens arrangör måste alltid vara antingen en registrerad förening, en stiftelse, Finlands Röda Kors eller en verksamhetsenhet inom Finlands Röda Kors.

De medel som samlats in ska användas till stöd för insamlingsarrangörens stadgeenliga verksamhet. Medlen får inte användas som stöd för näringsverksamhet.

Vid ett evenemang får exempelvis insamlas en kollektliknande penninggåva till stöd för en registrerad religiös förenings egen verksamhet.

Kollekt

Att uppbära kollekt utan penninginsamlingstillstånd är tillåtet, om den som uppbär kollekt är ett religiöst samfund som avses i religionsfrihets lagen och som ingår i registret över religiösa samfund förutsatt att detta sker i samband med samfundets offentliga religionsutövning. Registrerade religiösa föreningar får också anordna en kollektliknande insamling (se föregående stycke) vid sina egna evenemang.

Det är inte tillåtet att bära upp kollekt utan tillstånd eller anmälan om småskalig insamling till exempel på internet eller genom överföringar i efterhand.

Läs själv på: När behövs det inget penninginsamlingstillstånd?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: