Pingst i Sv.Finland nätverkar, effektiverar och missionerar

fspmhostm19_phwide_650Finlands svenska Pingstmission rf (FSPM) möttes till höstmöte i Elimkyrkan i Jakobstad lördagen den 16 november 2019. FSPM är nu inne i en nyorienteringsfas då verksamheten, administrationen och ekonomin ska hitta en ny och hållbar balans. Nu blir fokuset mer på vad församlingarna och FSPM tillsammans planerar. Tidigare var det mycket fokus på utvecklingssamarbetsprojekt som hade stöd från utrikesministeriet. Under 2020 blir fokuset mycket mer på vad man själv kan och vill medverka i och också är beredd att åtminstone delfinansiera.

Tre målsättningar under 2020
Nätverka och planera
Effektivera och informera
Missionera och involvera

Därför innehåller verksamhetsplanen för år 2020 bl.a. följande:

  • bygga, etablera och upprätthålla nätverk med tidigare och nya samarbetspartner
  • stötta lokala aktörer i mottagarländerna
  • arbeta konkret med församlingsbyggande genom att arrangera en missionskampanj och en ledarkurs
  • arrangera en resa till Tanzania för faddrar, gåvogivare och andra missionsintresserade
  • sända ut tre till fyra volontärer till missionsfälten
  • rekognosera och planera för, samt, om möjligt, ansöka om två eller tre nya utvecklingssamarbetsprojekt i samarbete med utrikesministeriet

fspmhostm19_mp_650

FSPMs t.f. verksamhetsledare Maria Prost berättade om de olika verksamhetsformerna som pågår. Som fortsättning på en del av de avslutade projekten förmedlas fadderstöd och andra gåvor till verksamheter för att hjälpa utsatta barn och funktionsnedsatta i Burundi, Tanzania, Indien och Filippinerna. FSPM fortsätter att förmedla stöd till IBRAs arbete med kristen media i Östafrika. 

Stödet till de utsända missionärerna (Hanna och Jan-Erik Nyman, Laila och Andreas Pettersson och Maria Holmberg) fortsätter som planerat. Understödet skulle kunna vara större, men det är i alla fall hanterbart för tillfället. Det är en självklar del av FSPMs arbete att samarbetet med dem fortgår och att kontakten och kommunikationen mellan dem och församlingarna hålls tät .

FSPM har ett mindre utvecklingssamarbetsprojekt i Burundi att administrera för tillfället. Det är anti-drog och anti-traffickingprojektet SAHTPP, som genomförs i samarbete med Samaria, som bidrar både med ekonomiskt stöd och professionell expertis. Men nu pågår också beredningsarbetet för nya projektplaner och man har under början av 2020 att ta ställning till om man fått tillräckligt bra projektförslag från Tanzania och Burundi så att det går att föra dem vidare till utrikesministeriet i maj. Oskar Sjöberg, som under hösten varit stationerad i Arusha, Tanzania, arbetar med att tillsammans med pingstsamfunden i Tanzania och i Burundi förbereda den här processen. 

Fokus är nu på att församlingsledare och intresserade från församlingarna bereds möjlighet att delta direkt i missionsinsatser för att skapa engagemang och delaktighet. Det viktiga är nu att inse att man kan göra mycket tillsammans och att både energi och ekonomi kan och bör koncentreras till de egna satsningarna. 

ph_19_400Under lång tid har en del svenska organisationer gärna velat besöka de finlandssvenska församlingarna för att berätta om sin viktiga verksamhet och samlat in en kollekt och/eller samlat adresser för sina nyhetsbrev etc. Det är dags att sluta sprida församlingarnas stöd till alla världens behjärtansvärda ändamål – medan den egna verksamheten ”går på knä”.

”Kanske det är dags att vi börjar åka till Sverige för att samla in pengar”, sa FSPMs ordförande Patrik Hellström med glimten i ögat. ”Man behöver inte ge åt alla som bjuder ut sig, utan vi ska fokusera mer på vår egen mission!” tillade han mer seriöst.

14 medlemsförsamlingar/föreningar var representerade på höstmötet. 12 medlemmar hade ingen representant på plats. Vilket är en ganska typisk fördelning för FSPMs höstmöten. När mötet hålls i Österbotten är fler österbottniska församlingar närvarande, och tvärtom då höst eller vårmötet hålls i södra Finland är det fler från söder som kommer med.

Vad händer för övrigt i församlingsnätverket?

Läget i landet: Vissa församlingar har stark tillväxt och nya initiativ medan andra kämpar med krympande medlemskap och resurser. Patrik Hellström har under året besökt de flesta församlingarna och samtalat med de ansvariga för att få både en relation och en uppfattning om läget. Det har också lett till att regionala ledarsamlingar arrangerats en gång per månad i Österbotten. I södra regionen träffades församlingsledarna den 9 november till motsvarande regionsamling i Betesda Church i Ekenäs och planerade sedan in följande regionsamling Syd i Betel, Karis i april.

Samfundsprocessen i församlingarna: 

Vid genomgång i mötet så visar det sig att 11 församlingar är positiva och redan inne i någon fas av processen för att bilda en samfundsförsamling som över tid ersätter den nuvarande föreningsstrukturen. En del håller på med informationsdelningen, andra har tagit församlingsbeslut på att starta processen, någon har redan tagit föreningsbeslut om att grunda samfundsförsamlingen. Ytterligare några utöver de här är ”försiktigt positiva” men har inte påbörjat den konkreta processen, några signalerar också att de, av lite olika orsaker, inte är så beredda att starta en sådan process.

Men som någon uttryckte det, bara de ledande församlingarna går före så torde de små också våga komma med. Sionförsamlingen i Vasa har redan haft föreningsmöte om saken och är på väg att grunda samfundförsamlingen inom en inte alltför avlägsen framtid. Även Elimförsamlingen i Jakobstad och Betesdaförsamlingen i Ekenäs är ganska långt i sin process. Det ser alltså ut som att flera samfundsförsamlingar som ansluter sig till Pingstkyrkan i Finland kommer att grundas under år 2020.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.