Församlingen behöver disruption

IMG_5822

Vad förändras – eller förändras någonting alls?

Jari Metsämuuronen, professor från NLA University; Bergen, Norge, föreläste på Syyspäivät 4.10.18 i Saalemkyrkan i Helsingfors. Han började med att citera en ung finländare, Perttu Pölönen, som gjort sig ett namn som uppfinnare, inspirationstalare mm. Pölönen har då sagt följande: ”Den som förstår sig på disruption, regerar världen idag”. Metsämuuronen gick vidare med att dels beskriva vad ”disruption” är för något och dels vad det har med församlingen att göra.

Kort sagt handlar disruption om att komma på att göra något på ett helt nytt sätt – som t.ex. fylla ljusbehovet med att i stället för stearinljus uppfinna glödlampan. Det finns många exempel på sådana radikala förändringar i historien som kommit genom innovationer – t.ex. inom kommunikation där tekniken kommit med innovation efter innovation och där nu senast mobiltelefonen revolutionerat sättet vi kommunicerar och tar in information.

Då är frågan om församlingen behöver och kan genomgå liknande disruption på något område – där de bestående behoven möts på nya sätt? Frågan ska förstås mot bakgrunden att undersökningar som nyligen gjorts klart visar att kyrkornas traditionella verksamhet inte intresserar särskilt många. Om kyrkorna fortsätter (generellt sett) på nuvarande spår pekar allt på att utvecklingen blir en alltmer minskande närvaro av kristen tro i Finland. På Syyspäivät 2018 beskrivs läget i Finland som kritiskt, och därför behövs nu nya sätt att vara och bygga församling för att möta de verkliga behoven. Det är inte så förvånande att man då drar slutsatsen att situationen i Finland kräver en verklig förändring, disruption, i församlingslivet och verksamheten.

Församlingens nya utmaningar när världen förändrats

 1. Disruption och församlingen
  – Vad är församlingens uppdrag? Vilket ”behov” fyller den som ingen annan icke-religiös organisation/gemenskap kan göra? Kan det behovet fyllas på något annat sätt, på ett helt nytt sätt, annorlunda än det vi är vana med?
 2. Vad är den lokala församlingens specifika uppdrag?
  Församlingen
  – erbjuder stöd för kristen fostran och undervisning
  – arrangerar gudstjänster, samlingar, förrättningar
  – själavård
  – diakoni och mission
  – det kristna budskapets förkunnelse och tillämpning
  Skulle allt det här kunna göras på något annat sätt än som det görs nu?
  Med tanke på den snabba sekulariseringen som särskilt drabbar unga är det viktigt att observera i vilken gemenskapsform och verksamhet som de unga och de unga vuxna trivs.
 3. Megatrender utmanar församlingen
  Kritiskt tänkande ökar då människan får mer information och alternativ, mer utbildning och fler kontakter internationellt. Informationsteknologin skapar intryck och kontakter mycket bredare än någonsin tidigare. Globaliseringens inverkan, miljötänk och hållbar utveckling måste beaktas även i församlingen.

  Det här leder till mer komplicerade frågeställningar, det behövs förmåga att leva med osäkerhet och individuella processer. Det ökar också behovet av mer utbildning för församlingspersonal.

  Oron för framtiden pga vad som sker i världen, påverkar också människorna i församlingen. Hur svarar församlingen på de här frågorna, hur möter församlingen vanliga människors problemställningar, i vilka samhällsfrågor ska församlingen vara aktiv?

  Utvecklingen går mot större ensamhet – skilsmässorna ökar även i församlingen. Hur ska församlingen förhålla sig till regnbågsfamiljer och transpersoner? Hur syns ”jämlikhetskravet” mellan könen i församlingen?

  Samhället blir allt mer mångkulturellt vilket leder till spänningar och ny dynamik i samhället. Öppnar eller stänger församlingen sig för den här utvecklingen?

 4. Var öppen för förundran
  Den moderna människan vill eller kan inte vara så tvärsäker. En stor tvärsäkerhet får många att reagera med löje. Resonemanget får hellre börja med ”förundran” än med att uppvisa säkerhet. Av 30-åringarna vill hälften inte leva ut sin andlighet genom den traditionella församlingen. Så hur skapa en församlingskultur som möter människor i det här utgångsläget?

Församlingen har ändå svar att erbjuda på t.ex. följande grundfrågor:
Vem och varför är jag?
Varifrån kommer jag och vem har skapat mig?
Vad händer efter döden?

Att ge svar på de frågorna på ett relevant sätt hör till församlingens uppdrag och ger möjlighet för församlingen att fylla ett verkligt behov och motivera engagemang och inspiration för församlingsbygget även i fortsättningen. Men hur odla en gemenskap och en kommunikation som når fram till dagens människor som har ett radikalt annorlunda utgångsläge i både kunskap och attityd jämfört med en tidigare generation.

För den som vill analysera sin egen församling erbjöd Metsämuuronen följande kategorisering att fundera på: Hurdan framtidsorientering har din församling?
1. Non-aktiv (strutsen) – vi behöver inte tänka på framtiden
2. Re-aktiv (brandmannen) – kommer alltid till platsen i efterhand
3. Pre-aktiv (försäkringsbolaget) – försöker analysera framtidens sannolika förlopp
4. Pro-aktiv (barrikad-aktivist) – försöker påverka framtidsutvecklingen
5. Post-aktiv (historikern) – försöker lära sig något av framtiden…

Bibeln talar om förändring

Rom 12:1b-2 …att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja: det som är gott och fullkomligt och behagar honom.

1 joh 3:2-3 …nu är vi Guds barn, och än är det inte uppenbarat vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom, för då får vi se honom sådan han är.

Församlingens uppdrag är att hjälpa människor till förändring i riktning mot större Jesus-likhet. Men för att lyckas bättre än för närvarande behöver de flesta församlingar förändra sitt sätt att kommunicera budskapet så att det kan förstås bättre. Församlingen behöver förändra sitt sätt att relatera till nya människor så att gemenskapen blir trovärdig. Församlingen behöver förändra sitt sätt att vara kyrka så att även unga människor trivs och tron får tid och tillfälle att växa. Vilken disruptiv process behöver din församling gå igenom för att uppnå sådana förändringar?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.