Kyrka och internet

Nils Bryntesson talade på Pingst Pastorsakademi om kyrka/kyrkor och internet. Han menade att det ”stora samtalet” till stor del förs på internet idag. Han citerade Stefan Swärd som menar att internet påminner om de samtal som beskrivs i bibeln – som då ofta försiggick i synagogorna eller på torgen. Ett öppet samtal som inte väjde […]

Vad händer efter pastorsakademin?

25 pastorer och ledare från finlandssvenska pingstförsamlingar deltar 5-8 mars 2012 i Pingst Pastorsakamis 4:e och sista studievecka i Västerås, Sverige. Under tre intensiva dagar kommer man att studera ledarskap, teologi och personlig utveckling. Det är också dagar då man kan fördjupa och utveckla samarbetet mellan ledarna – vilket torde komma att betyda större samverkan […]