Människan som skapelsens krona

li4_19_300Vad betyder det att vara en människa? Kristen antropologi skiljer människan från djurriket genom att människan är skapad till Guds avbild. Hon är både mänsklig och gudomlig på samma gång – en evighetsvarelse med grundläggande andliga och emotionella behov.

Patrik Hellström skriver i tidningen Livet (4/19 – Livet goes green) om det unika med människan:

Människan är en helt unik varelse. Gud skapade människan till sin avbild, till man och kvinna. Guds Ord ger instruktioner hur människan fungerar och vad som är syftet med människolivet. Bibeln är mera än en historiebok, den är en vägvisare i andliga frågor, den ger även tydliga signaler kring människans unika värde i förhållande till djuren och den övriga skapelsen.

Det finns skäl att lyfta fram människans unika ställning i skapelsen eftersom den också är under attack i vår tid. Frågorna kring abort och frågan kring aktiv dödshjälp berör människovärdet. Dessutom har vi en pågående diskusson i vårt samhälle kring djurens rättigheter i förhållande till människan, vargens närvaro i våra tätorter. Dessutom är pälsdjurs- och fiskerinäringen under ständigt angrepp från krafter som önskar begränsa och stoppa utövningen.

Människan är unik

Det första som Bibeln undervisar oss om i första Mosebok är att människan är skapad av Gud. Hon är inte en produkt av en successiv utveckling från en apa till att bli en fullvärdig människa. Människan är formad av Guds hand, fantastiskt gjord med förmåga att känna dofter, förnimma det sköna och vackra, höra och se. Hon kan älska och känna kärlek men även lyssna till samvetets inre röst. En sådan skapelse åstadkommer inte en slumpmässig evolution. Människan är mycket förmer än den mest intelligenta högteknologiska produkt som människan åstadkommit. Människan är skapelsens krona, hon är inte Gud eller en del av Gud. Hon är Guds skapelse men skiljer sig markant från allt det andra som Gud skapat genom att vara hans avbild. Hon är en avspegling av Gud med förmåga att likna och reflektera Guds natur.

Djurens ställning och människans

När Gud skapade djuren, fåglarna och växterna så gjorde han ett gott arbete. Tänk hur många olika och vackra djur som finns på vår jord, konstiga varelser i havsdjupen, massor av olika fåglar med varierande form. Genom naturen kan vi skönja Guds skaparhand, hans mångfald och kreativitet. Men djuren är inte lik människan. Människan är treenig liksom Gud, består av ande, själ och kropp. Det är inte djuren, de har inte ande och kan inte äga gudskontakt som människan. Människan är förmer än djuren och blev satt att råda över dem, ta hand om dem och beskydda dem, och om vi så önskar: döda dem och äta dem under ansvar.

Som en del av den gammaltestamentliga offertjänsten gav Gud människan tydliga direktiv hur offren skulle utföras. På Guds altare skulle människan offra djur, slakta dem och frambära dem som offer till Herren. Lamm, duvor, bockar och kalvars död skulle utgöra en del av tillbedjan i Guds tabernakel. Den här synen på djuren har alltid finnits men idag har synen på djuren ändrats mycket i vår kultur. En del anser inte ens att vi ska ägna oss åt jakt och fiske. Även i vår lagstiftning finns tecken på att människans värde i förhållande till djuren ändrats.

T.ex. enligt finländsk lagstiftning så är vissa fågelägg bättre skyddade än ett foster i mammas mage. Inom fiskerinäringen är fisken fredad och skyddad så restriktivt att den gör det svårt för en fiskare att leva på sitt yrke. Vargen är så hårt skyddad att vi inte kan skjuta bort den fast den stryker omkring i tätorter i vårt eget land. Straffet för jaktbrott att skjuta en varg, björn, järv eller lodjur kan vara upp till fyra år. I maj 2018 dömdes en 22-årig man av både tingsrätten och hovrätten, som hade utnyttjat en 10-årig flicka i Finland sexuellt, till tre års fängelse för grovt sexuellt utnyttjande.

ph_19_450Slå vakt om skapelsetron
Evolutionsberättelsen som lärs ut i våra skolor är även ett direkt angrepp mot människans unika värde. Utvecklingslärans propaganda lärs ut som en given sanning men tål definitivt att ifrågasattas för den som tror på Gud som skapat världen. Enligt den läran så reduceras människans värde till ett djurs. Varför skulle en fullt utvecklad människa vara mer värd en än apa i ett tidigt stadium av utveckling.

Tappar vi Bibelns historiska förankring i skapelsen och i syndafallet så kommer också grunden för Jesu försoningverk att stegvis suddas ut. Gärdeborn skriver i sin bok ”Intelligent skapelsetro” följande: ”Om evolutionen har ägt rum, fanns döden långt innan människan utvecklades. I så fall, om döden inte är ett resultat av Adams synd, finns synden bara i fantasin. Och om synden bara är fantasi behöver vi ingen frälsare. På detta sätt pulvriserar evolutionsläran kristendomens kärna och stjärna, Jesus.”

Skapelsetrons konsekvenser

Som troende har vi ett ansvar att stå upp för människans unika värde. Det gäller även för det ofödda barnets rätt till liv. För tillfället föds det alltför lite barn i Finland. Ingen vet egentligen varför, men diskussionen pågår. Mig veterligen har ingen lyft fram aborterna i det samtalet eftersom det är en känslig fråga. Mellan åren 2007–2017 Finland aborterades 111 102 barn i Finland. Det motsvarar 5 555 skolklasser med 20 elever i varje klass. Under samma tid föddes 635 660 barn i Finland. Visst påverkar dessa aborter nativiteten i landet. Det sorgliga är att största delen av alla aborter som görs idag görs av så kallade sociala orsaker som kan vara allt ifrån att man studerar, är arbetslös, har en osäker ekonomisk situation eller att ett förhållande har tagit slut. Abort används mestadels som ett preventivmedel vilket gör den etiska diskussionen mer angelägen.

En annan aktuell fråga som berör människans unika värde är frågan om eutanasi, dödshjälp. Finlands riksdag förkastade medborgarinitiativet för eutanasi i fjol med rösterna 128–60. På bara fem veckor hade riksdagsledamot Stefan Wallin fått ihop över 60 000 namnunderskrifter för medborgarinitiativet. Det finns idag i vårt samhälle en aktiv kraft som vill ge människor rätt att avsluta livet på ett onaturligt sätt. Frågan om aktiv dödshjälp var ännu inte mogen att stadfästas enligt lag men frågan lär dyka upp igen. Det handlar till syvende och sist om ett angrepp på människans unika värde som en Guds skapelse.

En återspegling av Gud

Varje människa besitter förmågan att avspegla Gud och Guds egenskaper. Före syndafallet så var gudsgemenskapen naturlig, och eftersom människan var skapad till Guds avbild hade hon flera gudslika egenskaper. Hon fick i uppdrag att råda över skapelsen och att ge namn åt alla djuren. Människan skapades med en kreativ skaparförmåga. Hon fick del av Guds eget liv, det eviga livet, och var iklädd Guds härlighet och vandrade i gemenskap med sin skapare. Hon skapades till att vara en evighetsvarelse. Hon fick förmågan att fatta egna beslut och var således inte en slav utan en varelse med fri vilja, ansvarig för sina egna handlingar.

Människan skapades av Gud för att återspegla och förhärliga honom, för att umgås och ha gemenskap med honom. Dessutom är hon skapad för att arbeta tillsammans med Gud och för honom. Vi har alla så mycket gåvor nedlagda i vår personlighet som vi är kallade att förvalta och utveckla. Detta skiljer oss nämnvärt från djurriket och från Guds övriga skapelse. Människan kan välja Gudsgemenskap och få vara Guds samarbetspartner här på jorden.

Vi besitter förmågor som skapelsens krona som inte bör sammanblandas med en antikristlig ideologi där människan degraderas till en intelligent driftsvarelse som endast är en en produkt av en slumpmässig utveckling.

Patrik Hellström

Citat:
Gud sade: ”Låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden.” Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinnaskapade han dem. Och Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden.”
(1 Mosebok 1:26-28)

DU KAN PRENUMERERA på papperstidningen Livet genom att kontakta Maria Prost, maria.prost@fspm.fi, Tfn +358 44 322 1260
Pris: 57 €, 10 nummer/år

En kommentar

  1. Gud skapade schimpansen som människans ”reserv” så att vi ska kunna få blodtransfusion från djurriket?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.