Kämpa för samvetsfrihet – skriv på medborgarinitiativ före 23.11

Update 19.11: Just nu sammanlagt 57.500 underskrifter för medborgarinitiativet. Ännu några dagar pågår en kampanj i Finland för att samla in underskrifter för ett medborgarinitiativ för att driva frågan om att hälsovårdspersonal ska ha rätt att av samvetsskäl kunna vägra medverka till att släcka liv (t.ex. abort). Det behövs minst 50.000 namnunderskrifter (vilket nu nåtts) för […]