Sionförsamlingen i södra Sibbo söker väg

Sion på Simsalö – bild från ett sommarmöte år 2017

Två pingstförsamlingar i södra Sibbo, Sion och Tabor, verkade under 1900-talets andra hälft dels i skärgården och dels i byarna Träskby och Box. Nu söker man ny väg framåt.

Tabor i Träskby

Sionförsamlingen på Simsalö registrerades som församling/förening år 1933, under en tid av andlig väckelse i skärgården. Där hade man då också byggt ett bönehus, Sion. För många är Simsalö också känt för ungdomsveckor som hölls där på 50-60-talen. Efterhand minskade antalet fast bosatta i skärgården och församlingsverksamhetens tyngdpunkt flyttade till fastlandet.

Taborförsamlingen i Träsk och Box grundades som en självständig församling/förening år 1961, efter att man tidigare varit en ”utpost” till Sionförsamlingen på Simsalö. Taborförsamlingen verkade först i Träskby (Kalkstrand) där man tidigare hade byggt ett bönehus (Tabor) invid Karilot-viken. Församlingen utvidgade med tiden sitt verksamhetsområde till byn Box.

Tabor i Box, eller Bykyrkan

Såhär beskriver Ulla-Britt Granfelt-Lindqvist det: I slutet av 1950-talet började man planera ett nytt bönehus här i Box. Ritningarna till bönehuset Tabor, som man kallade det, gjordes 1958 och 1959 köptes tomten Lyckobo, lägenheten heter så.  Bönehusbygget påbörjades. Stockar till huset skänktes av bybor i Box, förövrigt finansierades bygget med banklån och flesta arbetena utfördes som talkoarbeten. Hösten 1964 invigdes salen i bönehuset Tabor, därförinnan hade man haft, under ett par års tid, samlingar i köksutrymmet. Efter invigningen var det i regel kvällsmöte här varje fredag eller söndag och ungdoms- och andra samlingar ävenså regelbundet.

Allan Lindqvist blev anställd av Taborförsamlingen i Träsk och Box år 1966. Han blev pastor även i Sionförsamlingen år 1973. Under 60-talet och en bit in på 70-talet upplevde församlingarna en dynamisk tid med flera aktiva familjer och många barn och ungdomar. De unga välkomnades med i verksamheten och rätt många av dem förblev församlingsaktiva även när de flyttade bort från orten. 

Från de här två församlingarna kom under den här tiden ett flertal av den finlandssvenska pingströrelsens pastorer, evangelister och missionärer (namn som Holmberg, Martin, Grönroos, Blom har alla sin koppling till någondera församlingen)

Ulla-Britt och Allan – år 2016 då man firade att Allan tjänat församlingen i 50 år

Under följande decennier fortsatte verksamheten under Allans och hans fru Ulla-Britts ledning med möten i de tre bönehusen som församlingarna hade. Man satte ett särskilt fokus på barnverksamhet i byarna under alla år. Församlingarna har även under alla år gett ett stort stöd till missionen, under senaste decennier till missionären Maria Holmberg med rötter i Sibbo skärgård. 

Under många somrar, fram till år 2019, hölls sommarmöten i Sion på Simsalö. På senare år var de gemensamma med Betaniaförsamlingen (Nickby) och Friförsamlingen (Gesterby). En del gästtalare hade egna rötter i trakten, som t.ex. Kenneth Grönroos, Fredrik Martin och Nils-Gustav Blom (bilden).

I början av 2000-talet kom man till slutsatsen att det inte är ändamålsenligt att ha två små församlingar med styrelser, fastighetsansvar och anställningar dubblerat. Det ledde till att man beslöt att församlingarna skulle gå ihop, Taborförsamlingen uppgick år 2005 i Sionförsamlingen och medlemmar och egendom överfördes till Sionförsamlingen. Församlingen bestod nu av ett 30-tal medlemmar. Medlemsantalet har sedan dess sakta minskat, då inga dop eller nya medlemmar noterats. Vid årsskiftet 21/22 noterade man 16 medlemmar. 

Den lilla församlingen har naturligtvis haft utmaningar med att underhålla och använda tre bönehus. År 2018 såldes bönehuset Tabor i Träskby och 2021 såldes även bönehuset Sion på Simsalö. Församlingen har nu kvar bönehuset i Box, som man kallar Bykyrkan Tabor. Där har omfattande renovering och tillbyggnad gjorts genom åren och där har huvuddelen av verksamheten bedrivits.

Trots att medlemsantalet i församlingen sjunkit har Allan och Ulla-Britt varit aktivt verksamma. Deras kontakt med byborna i Box har stadigt vuxit. I Box har det inom den lutherska församlingens gemenskap bedrivits en missionskrets med återkommande samlingar. ”Allan har troget deltagit i Box missionskretsmöten alltsedan 1970-talet, som tidigare hölls i olika hem här i Box. Men numera hålls de i Bykyrkan här. Som vi vet har Allan varit anställd sedan 1966, utöver gudstjänster har han som sjukhussjälavårdare och vän besökt många hem i Box och byarna häromkring, men också flere sjukvårdsplatser. Åldringar och barn har varit speciellt viktiga för honom. En livlig barnverksamhet har bedrivits under många år bl.a här i Box, under de senaste åren hölls barnmötena här i Bykyrkan, men avslutades tyvärr för någa år sedan. Samarbetet med orten och Sibbo svenska församling har varit och är gott.”

Allan Lindqvist blev pensionerad 2004, men blev ombedd att fortsätta som pastor och ordförande mot arvode. Vilket han fortsatt med ända tills nu, till årsmötet den 26.6.2022. Han avtackades varmt för ett speciellt långt tjänsteförhållande. Nu fortsätter Ulla-Britt Granfelt-Lindqvist som ansvarsperson. Allan fortsätter som ordförande för styrelsen. 

Under årsmötet beslöts att styrelsen fram till nästa årsmöte ska utreda vilken framtidsmodell som bäst befrämjar fortsatt verksamhet i bönehuset. Som Ulla-Britt Granfelt-Lindqvist uttrycker det: ”Vår innerliga önskan är att Bykyrkan här i Box i fortsättningen kunde betjäna byn och orten häromkring på det sätt det är möjligt. Därför hoppas vi, att det här Gudshuset må få heta Bykyrkan – för alla.”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: