Teologi

Det finns mycket som är gemensamt för alla kristna – som tron på Jesus Kristus som världens frälsare och Bibeln som Guds sätt att tala till oss – Guds ord. Men sedan i tolkning och tillämpning av bibelordet i praktiken finns det variation. Här samlar vi artiklar som på något sätt känns relevanta när det gäller att tydliggöra den pentekostala (pingst) teologin. Vad är gemensamt t.ex. med andra kyrkor i Norden och vad är skillnaden mellan Pingstkyrkans teologi och andra kyrkors teologi?

 

%d bloggare gillar detta: