Sibbo Betania 100 år

Idag fyller Betania 100 år! Den 12 juni 1921 samlades några tiotal sibbobor för att grunda en ny församling som fick namnet Betaniaförsamlingen. Den församlingen firar nu 100 år. Det konkreta firandet planeras ske i oktober, med förhoppningen att det då ska gå bra att samlas till fest i kyrkan. Varför bildades en ny församling? […]