Unik missionsresa för vanligt folk

I tidningen Livet annonseras om en unik resa till Tanzania i augusti som passar för dig som aldrig varit där. Om du läst om pingstmissionens arbete i Tanzania (eller inte) så är det här en möjlighet till att hamna mitt uppe i det dynamiska församlingsarbetet. Du får också träffa missionärerna från Svenskfinland i Biharamulo och […]