50 svåra länder 2018

Update 2020 hittar du här Organisationen Open Doors, som informerar om läget för kristna i världens länder har publicerat årets lista (World Watch List) på 50 svåra länder, dvs. de femtio länder där förföljelse av och våld mot kristna är värst. Varje år samlas informationen från världens alla länder in och sammanställs till en rankinglista. […]