100 miljoner protestanter i Europa

500 år har gått sedan protesterna mot den romersk-katolska kyrkans lära och praxis på en rad områden ledde till en uppdelning av först Europas kristna och sedermera hela världens kristna. 1500-talet var en dynamisk tid av frihet i kristet tänkande då många av de gamla dogmerna och traditionerna ifrågasattes i och med att man kastade loss […]