Snabb överblick: Read Scripture bibelanimering

Hur läser du Bibeln? Systematiskt studium med bibelkommentarer, olika översättningar och textanalys? Eller någon del här och där, något kapitel ibland? För den vanliga bibelläsaren är bibeln ibland svår att komma in i eftersom det är texter skrivna av olika författare i olika tider, land och sammanhang. Det skulle kanske inte skada med lite hjälp […]