Reformationen fortsätter

En del menar att reformationen är över och andra menar att den behöver fortsätta. Anders Gerdmar menar att det behövs ett återuppväckande av apostolisk kristendom i Europa. Därför inbjuder han och Skandinavisk Teologisk Högskolas Ledarinstitut till en re-formatorisk konferens i Uppsala 1-4 november 2016. Så här skriver man på konferensens webbsida: Europa, reformationens vagga, är nu hotad […]