Gemensamma frikyrkliga pastorsdagar på Torppa

Varje frikyrkosamfund har årligen sina egna ledar & nätverksdagar. Med några års mellanrum ordnas gemensamma pastorsdagar som för samman pastorer och ledare från pingst-, baptist-, missions- och metodistkyrkan. Senast träffades man år 2013. Nu är det dags igen. Pastorerna (om möjligt med maka/make) kommer att samlas på Torppa kursgård i Tammerfors 22-25 november 2016. Inbjudna gäster […]

Reformationen fortsätter

En del menar att reformationen är över och andra menar att den behöver fortsätta. Anders Gerdmar menar att det behövs ett återuppväckande av apostolisk kristendom i Europa. Därför inbjuder han och Skandinavisk Teologisk Högskolas Ledarinstitut till en re-formatorisk konferens i Uppsala 1-4 november 2016. Så här skriver man på konferensens webbsida: Europa, reformationens vagga, är nu hotad […]

21 tidningar till priset av en

Nu kan du läsa 21 tidskrifter till priset av en! Webbtjänsten Skriftly för tidskrifter i Svenskfinland lanserades under våren 2016 med 13 tidningar i paketet. Skriftly samlar i oktober 2016 21 finlandssvenska tidskrifter inom samma portal och prenumeranten får tillgång till alla för det facila priset 4,99 €/mån. Från början var tanken är att det skulle bli fler […]