Barnläger och familjeläger i Nyland

Några församlingar i Nyland ordnar ett barnläger på lägergården Sjömansro i Lappvik (väster om Ekenäs) 27-30 juni. Barnlägret är till för 7-12-åringar och ledarna kommer från pingst- och missionsförsamlingarna i Sibbo och Borgå, samt Betesda Church i Raseborg i samarbete med FMU. Anmälan till http://www.fmu.nu senast 27.5. Genast efter barnlägret startar familjelägret med samma arrangörer. Presenteras […]