Läger på Vassor lägergård och på Svedja i Jakobstad

På Vassor lägergård ca 25 km nordöst om Vasa ordnar arrangörsförsamlingarna ett flertal läger denna sommar. På föreningens webbsidor hittar du följande information: 6-8 juni Vassor wild kids I För de som är födda 2007-2009. Lägeravgift: 50€ 14-17 juni Vassor wild kids II För de som är födda 2005-2006. Lägeravgift: 60€ 20-23 juni Fångarna på Vassor För de som är födda […]

Barnläger och familjeläger i Nyland

Några församlingar i Nyland ordnar ett barnläger på lägergården Sjömansro i Lappvik (väster om Ekenäs) 27-30 juni. Barnlägret är till för 7-12-åringar och ledarna kommer från pingst- och missionsförsamlingarna i Sibbo och Borgå, samt Betesda Church i Raseborg i samarbete med FMU. Anmälan till http://www.fmu.nu senast 27.5. Genast efter barnlägret startar familjelägret med samma arrangörer. Presenteras […]