FSP Symposium – om nätverkande i samfund

Under våren fortsätter samtalen om ökat nätverkande i de finlandssvenska pingstförsamlingarna. Det arrangerades regionala symposium i Borgå och Ekenäs 7-8 mars för att dels presentera resonemanget för intresserade församlingsmedlemmar och ledare och dels ge tillfälle till frågor och kommentarer. I Borgå samlades ett tjugotal personer för att höra vad FSP:s nationella ledare Stefan Sigfrids hade att […]