Israel-temahelg i Raseborg

Betel i Karis och Betesda Church i Ekenäs arrangerar en temahelg 15-17.4.2016 om Israel i frälsningshistorien. Gästtalare är Göran Lennartsson, pastor och teolog som fokuserat mycket på just den här sidan av Bibelns budskap. Så här presenterar arrangörerna temahelgen på sin Facebook event-sida: På Bibelns första sidor kan vi läsa om hur den fantastiska tillvaro […]

Nio dagar i Jerusalem – påsken förklarad

I en serie på nio avsnitt (ett per dag) förklaras de viktigaste händelserna i Jerusalem i samband med Jesu lidande och död för snart 2000 år sedan. Siewert Öholm och teologen Anders Sjöberg har producerat en nio-delad serie under temat ”Påsk i Jerusalem”. På plats i Betania, på Oljeberget, i Jerusalem berättar Anders Sjöberg om […]

Sommarkonferensen på Åland – boka nu!

Sommarkonferensen hålls 9-12 juni på Ytternäs skola i Mariehamn. De finlandssvenska pingstförsamlingarna ordnar konferensen tillsammans med Missionskyrkan i Finland. Det börjar finnas lite mer information på sommarkonferensens webbsidor och Facebook. Eftersom vi talar om Åland så är det viktigt att planera resan och boendet NU. Åland erbjuder många alternativ för boende. Gemensamt för dem alla är att man bör vara […]

FSP: Helhetssyn i församlingsbygget

Carl-Gustav Severin undervisar på FSP Ledardagar. Börjar med att uppmuntra till framtidstro, det finns stora möjligheter i församlingarna. Viktigt att vi vet vem vi är och vart vi är på väg. Viktigt också med helhetssyn – inse att vi inte är ensamma. I församlingen behöver vi de ”vanliga människorna” som ger sin tid och kraft för […]

FSP: Att träna och coacha ledare till lärjungaskap

Anders Olin berättar om sin väg som troende, hur han läst och lärt av Jesus. Jesus fokuserade på fyra saker : gjorde under och tecken, undervisade, bad och tränade lärjungar. Det ledde till att från 11-12 lärjungar räknas nu de kristna till 2 miljarder. Men 70-80 % av evangelikala kyrkor idag minskar i antal i […]

FSP: Ledarskap = att betjäna sin bygd

Kenneth Witick berättar om sina personliga erfarenhet av församlingsledarskap, om hur Gud visat honom om vikten att leva för Gud och människorna så att någon vill lyssna. Fyra av buden talar om relationen till Gud, resten talar om relationen till din nästa. Vi kan vara upptagna med lärofrågor och försumma våra relationer och det visar […]

FSP: Ledarskap i församlingen

Stefan Sigfrids inleder FSP sessionen om teologin kring ledarskap i församlingen. Så här definierar man i Sionförsamlingen i Vasa vad en ledare är: En ledare i den relationsbaserade församlingen är en mogen kristen karaktär som med sitt liv ger ett exempel som andra kan efterfölja. Paulus: Följ mitt exempel liksom jag följer Kristi exempel. 1 […]

FSP: Lärdomar från mångkulturell verksamhet

Fredrik Martin berättade på FSP Ledardagar om hur man i Raseborg fått ta emot många flyktingar och hur församlingen engagerat sig. Församlingen har fått hjälp av arabisktalande pastorer från Israel och fått se hur flera tagit emot frälsningen och börjat följa Jesus. Kontakten med de här pastorerna fortsatte sedan över Facebook och skype. En frimodig undervisning […]

FSP: Vår teologi gällande flyktingar och invandrare

Patrik Hellström inledde FSP Ledardagar med att tala om den unika situation som vi nu befinner oss i pga flyktingkrisen i Mellanöstern och hur den påverkar Europa och Finland. Under 2015 kom 32.000 flyktingar och i år kan det komma ännu fler. Vår stora fråga är hur kyrkan ska respondera på den aktuella situationen. Vi ska […]

FSP Symposium – om nätverkande i samfund

Under våren fortsätter samtalen om ökat nätverkande i de finlandssvenska pingstförsamlingarna. Det arrangerades regionala symposium i Borgå och Ekenäs 7-8 mars för att dels presentera resonemanget för intresserade församlingsmedlemmar och ledare och dels ge tillfälle till frågor och kommentarer. I Borgå samlades ett tjugotal personer för att höra vad FSP:s nationella ledare Stefan Sigfrids hade att […]