Flyktingworkshop i Fila Hfors och Sion Vasa

I Finland har samhället, kyrkorna och alla medborgare idag nya utmaningar då vi möts av flyktingar med huvudsakligen muslimsk bakgrund. I många församlingar har vi också fått möta flyktingar och invandrare i allt större antal. Det blir många språk- och kulturbarriärer som ska överbryggas.  Vår okunnighet om dem möter deras okunnighet om oss… Samtidigt är […]