Vill du lära dig mer om teologi – två möjligheter i höst i Hfors/Nyland

För den som vill fördjupa sina kunskaper i bibeln, kristen tro och teologi, finns det nu nya och fantastiskt inspirerande möjligheter inom pingst i södra Finland. Den första är på svenska då frikyrkorna tillsammans med Fria Kristliga Folkhögskolan arrangerar en distanskurs i teologi i samarbete med Örebro Teologiska Högskola. Den ordnas genom tre närstudieträffar i […]