Daniel Alm: Vem är Jesus?

På lördagskvällen talade Daniel Alm i en fullsatt Optima-sal i Sommarkonferensen. Han talade om hur romerska officerare hade gjort en avgörande insikt om Jesus. Lukas 7:1-10 När Jesus hade hållit hela sitt tal till folket, gick han in i Kapernaum. En officer där hade en tjänare som han satte stort värde på. Tjänaren var sjuk och […]

Pingst nu och i framtiden

Pingstförsamlingarna i Finland är sammankopplade nationellt och globalt med den pingst-karismatiska kristenheten som beräknas bestå av 500 miljoner människor. Det är en brokig skara samfund och församlingar som har många olikheter men har mycket i den karismatiska teologin och de karismatiska uttrycksformerna gemensamt. I panelsamtalet på lördag eftermiddag deltog Daniel Alm, Kenneth Grönroos och Stefan Sigfrids. […]

Karismatisk reformation del 2. Tro inte på GDS-läran

Daniel Alm fortsätter sin undervisning på Sommarkonferensen – här några anteckningar från hans undervisning på lördag förmiddag. Lukas berättar i Apostlagärningarna om vad som hänt på ”den första pingstdagen” och vad det betyder. Hans teologi kommer fram genom berättelsens innehåll. När han återger Petrus predikar så handlar det om livet. Om vad Gud vill lägga […]