Viktiga händelser under 2015 – för FSP

Ledare för de finlandssvenska pingstförsamlingarna (FSP) samlas flera gånger under året. Varje samling ger möjlighet att möta kolleger och samtala om det som angår alla. Utan dessa möten blir kontakten mellan ledare och därmed församlingarna mer sporadisk och samarbetet blir svagare. Därför är det en avsiktlig strategi att planera några möten för ledare varje år. […]