Viktiga händelser under 2015 – för FSP

Ledare för de finlandssvenska pingstförsamlingarna (FSP) samlas flera gånger under året. Varje samling ger möjlighet att möta kolleger och samtala om det som angår alla. Utan dessa möten blir kontakten mellan ledare och därmed församlingarna mer sporadisk och samarbetet blir svagare. Därför är det en avsiktlig strategi att planera några möten för ledare varje år. […]

Pingst Pastor Konferens 2015

Varje år i januari samlas hundratals pingstpastorer till gemensam konferens i Stockholm. Fokuset är lagt på att utveckla och fördjupa ledarskapet och teologin, men också på att uppmuntra pastorerna genom det kollegiala igenkännandet och nätverkandet. De finlandssvenska pingstpastorerna deltog för några år sedan i Pastorsakademin. Pingst Pastor Konferensen är fortsättning på den processen. När pingstpastorerna från […]

När kyrkan blir kyrka igen

Ingen har väl kunnat undgå att notera den stora kalabaliken kring medlemskapet i den lutherska kyrkan i Finland. Så fort kristdemokraten Räsänen uttalar sig i värdefrågor skriver några tusen ut sig ur kyrkan. För hon är för konservativ. När ärkebiskopen Mäkinen uttalar sig försiktigt positiv till könsneutrala äktenskap skriver några tusen ut sig. För han […]