50 svåra länder – 2014

Update: listan för 2018 hittar du här Webbplatsen ”WorldWatchList” har publicerat årets lista på länder där kristna har det svårt. Man rankar 50 länder efter hur svår förföljelse kristna upplever och rapporterar. Beroende på olika händelser under föregående år bedöms situationen värre eller bättre. I fjol var Tanzania ganska högt uppe på listan pga våld […]