Världspingstkonferensen 27-30 augusti 2013

Världspingstkonferensen som hålls i Kuala Lumpur i Malaysien samlar denna vecka drygt 3400 deltagare från 69 länder i Calvary Convention Center under temat ”IN ONE ACCORD… rallying, reaching & releasing the next generation”. I öppningsmötet talade pastor David Yonggi Cho, känd som pastor i Yoido Full Gospel Church (med minst en halv miljon medlemmar) i Seoul, […]

Sommarläsning 3: Pentecostal Theology

Den pentekostala teologin betonar ”Mötet med Gud”. Lärans (eller teologins) utformning är dynamisk, pragmatisk och medvetet ”under arbete”. De flesta pingst-kristna reflekterar inte så mycket över doktrinerna, lärosatserna, utan prioriterar att få en upplevelse av Guds närvaro genom den helige Ande. Ändå har det naturligtvis under de senaste hundra åren så småningom utformats en pingstteologi som […]