Sommarläsning 2: Den världsvida pentekostalismen

Eftersom det vi kallar pingströrelsen är en heterogen samling församlingar och samfund som är självständiga och oberoende i relation till varandra, kan det vara svårt att få ett grepp om helheten. Det blir ännu svårare på det internationella planet. Men det finns de som försöker sammanställa de fakta som finns och ge en begriplig översikt. […]

Sommarläsning 1: Vad är en Guds församling?

Ända sedan Jesus samlade sina lärjungarna och talade om att bygga sin församling har lärjungarna haft lite olika uppfattning om vad han egentligen menade. De gamla kyrkorna (ortodoxa, katolska) lägger stor vikt vid strukturen (påve, biskop) och sakramenten. De har därför i grunden svårt att tänka sig att någon annan kyrka är en ”riktig” kyrka. […]

Pingst Raseborg – sommar i stan

När andra församlingar varvar ner under sommarmånaderna och kör verksamheten på ”sparlåga” finns det åtminstone en församling i Svenskfinland som har fullt fart. I sommarstaden Ekenäs har Pingst Raseborg (eller Ekenäs Pingstkyrka eller Betesda Church) öppet praktiskt taget veckan runt. Måndag till lördag har man sina secondhand-butiker i Ekenäs och Hangö igång. I kvarteret invid […]