Sverige: Pingst rapporterar ökning

Den svenska pingströrelsens senaste statistik (2012) har nu rapporterats på webbplatsen Pingst.se och siffrorna visar att antalet medlemmar under året ökat med 400 personer, och att antalet döpta ökat med 10 procent (jämfört med föregående år). Det totala antalet medlemmar i Pingst Sverige är därmed 83.684 fördelat på 457 församlingar vid utgången av 2012. En hel […]