Sommarkonf 13: Församlingarnas internationella arbete

De finlandssvenska pingstförsamlingarna har i decennier haft ett mycket internationellt perspektiv på sitt församlingsbygge. Så gott som alla församlingar har ett engagemang i en missionär, ett projekt eller ett samarbete med nationella församlingar i något land. Genom den gemensamma organisationen FSPM (Finlands svenska Pingstmission) koordineras en stor del av arbetet. På Sommarkonferensen presenteras församlingarnas internationella […]

Sommarkonf 13: Bön håller ditt mod uppe

Sommarkonferensen 2013, Fredag kl. 10: Anders Olsson från Connect Church i Göteborg talade inspirerat om bönen – en ”vardaglig vana med mäktig effekt”. Med hänvisning till sina egna erfarenheter konstaterade han att bönen är ”en livsstil och inte ett event”. Han lärde sig tidigt att be ofta och om allt och numera allt mer konkret. […]