Den utmanade kyrkan i Finland

Inför de olika sommarkonferenser som olika kyrkor snart kommer att ordna runt om i landet är det nyttig läsning att ta del av Kyrkans Forskningscentrals rapport ”Haastettu kirkko – Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2008-2011”. Det är en diger lunta på 416 sidor och innehåller mängder av färsk forskning, statistikjämförelser och uppgifter om hur den kristna […]

Miljökonsult besöker pingstförsamlingar

FSPM:s utsända missionär Maria Holmberg besöker Finland under maj-juli månad. Under sin vistelse kommer hon att besöka några finlandssvenska pingstförsamlingar för att berätta om sitt arbete som miljökonsult i Tanzania. Vill du höra henne berätta med egna ord om sina erfarenheter och upplevelser så har du möjlighet att besöka någon av följande församlingar: Söndag 19.5, […]

Kristendomens framtid i Österbotten

Det händer ibland att man stöter på studier eller andra seriösa skriverier om kristendomen som tangerar svenskfinland, mera sällan dock sådana som berör finlandssvenska pingst. Här i alla fall en. Ida Strandberg har år 2011 gjort en studie om kristendomens tillstånd i Österbotten och gör sina slutsatser och tolkningar om hur det kan se ut […]

Pingst firas över hela världen – värt att fira ännu mer!

. Den 19 maj firar vi pingst, och det gör man i kyrkor runt hela jorden. En ansats till att göra lite mer av pingsthelgen kommer genom webbplatsen pentecostsunday.tv som nu räknar ner till den 19 maj. Det är E21 eller Empowered21 som står bakom idén om att pingsten borde firas mera och E21:s ledare Billy […]

Sommarkonferensen närmar sig – sommarkonferensen.fi

Sommarkonferensen närmar sig och på webbsidan finns det nu aktuell information. Du hittar bl.a. programmet och en uppmaning att boka logi i god tid. Gäst-talare i år är Pelle Hörnmark, ledare för Pingst i Sverige  – och Anders och Camilla Olsson från Connect Church i Göteborg. Fred Nyman medverkar i seniorsamlingarna och för övrigt kommer […]