Att bygga strukturer som möjliggör bra relationer

Under fredags eftermiddagen på FSP Ledardagar handlade det om att bygga strukturer som hjälper oss att göra det vi vill och kan, och hjälpa andra att göra det vi själva inte är så bra på. Johan Forsbäck berättade utifrån egen erfarenhet om hur nödvändigt det är att man lever utifrån funktion och inte position, att […]

Vem – om inte vi? När – om inte nu?

Nu är FSP Ledardagarna i gång på Söff i Yttermark. FSP-ledaren Stefan Sigfrids hälsade de 73 deltagarna välkomna till spännande dagar med ett innehållsrikt program. Inför de utmaningar som vi ställs inför är frågan vi behöver ställa oss idag: • Om inte vi, vem? • Om inte nu, när? (Frågan ställdes redan av den judiske […]