Media savvy församling har en mediestrategi

Svend Løbner utmanar frikyrkorna i Svenskfinland att bli mer media savvy*. Det finns massor av bra saker att berätta men ofta skriver församlingarnas skribenter mest ut ifrån sina egna intressen och inte läsarens. Varje församling behöver en medieansvarig som får utbildning i hur man gör dessa bra berättelser till bra berättelser även i vanliga media. […]