Hur berätta en bra historia?

Det händer mycket positivt i kyrkornas värld. Det händer mycket positivt inom missions- och biståndsarbetet i Afrika, Asien och Sydamerika. Vi vill berätta om det. Hur ska vi då bäst berätta en bra historia, en bra berättelse? Frikyrklig Samverkan FS ordnar ett medieseminarium med medieutbildaren Svend Løbner från Kirkeligt Medieakademi i Danmark. Tema är just ”Hur berättar […]