Missionärerna Christina och Steve Walent i Jakostad

Pingstkyrkan i Jakobstad håller en del av sina sommargudstjänster på lägerområdet Svedja. Söndag 5.8. kl. 18 Gudstjänst på Svedja. Besök av tysklandmissionärerna Steve och Christina Walent. Caroline Marjamäki leder. Gemenskap och lätt servering efteråt. Paret Walent arbetar i Dresden med församlingsplantering och församlingsutveckling. Christina är ursprungligen hemma från Närpes. 19.8. besöker de Vålax pingstkyrka.

Missionärerna Hanna & Janne Nyman i Filadelfia, Hfors

Missionärerna Hanna och Jan-Erik Nyman har under tre månader besökt församlingar i Svenskfinland och Sverige, samt haft semester. Nu är de snart på väg till sitt arbetsuppdrag i Tanzania igen. Innan de åker iväg hinner de besöka Filadelfiakyrkan på Albertsgatan 31 i Helsingfors. Filadelfia är deras ”utsändande församling” även om det finns 10 andra församlingar […]

Behöver du inspiration för livet?

Fredagen den 10.8. börjar en regional konferens under temat ”Inspiration för Livet” i Sigurd Snåre-salen i Ekenäs.  Det handlar om tre offentliga tillställningar som innehåller mycket sång och musik och tal. Raseborgsbor, nylänningar, åbolänningar – dvs. alla som vill vara med är också välkomna. . Huvudtalare är Daniel Wiklund (Sverige). Fredag 10.8. kl. 19 och […]