Globalt perspektiv på 60-års kalas

Den 25 augusti firade pastor och församlingsråd Kenneth Grönroos (till vänster i bild – i samspråk med FSPM:s ekonom Måns Holming) sin 60-års dag i Filadelfiakyrkan, Helsingfors. Släkt, vänner, kolleger och representanter för samfund och organisationer hade mött upp för att fira jubilaren. Inget konstigt med det. Det speciella var programmet – i stället för […]

pingst Pastor inbjuder till konferens i januari 2013

Pastorsakademin tog slut våren 2012 – nu kommer fortsättningen. De svenska pingstpastorernas nätverk ”pingst Pastor” – som även inkluderar en region för ”Finland” – ordnar en pastorskonferens i Stockholm 7-9 januari. Den tidigare årliga ”Predikantveckan” som hölls i början på december lades ner för pastorakademins skull och nu får den en fortsättning i form av […]

Hur berätta en bra historia?

Det händer mycket positivt i kyrkornas värld. Det händer mycket positivt inom missions- och biståndsarbetet i Afrika, Asien och Sydamerika. Vi vill berätta om det. Hur ska vi då bäst berätta en bra historia, en bra berättelse? Frikyrklig Samverkan FS ordnar ett medieseminarium med medieutbildaren Svend Løbner från Kirkeligt Medieakademi i Danmark. Tema är just ”Hur berättar […]

Sibbo Betania söker föreståndare/pastor/församlingsarbetare

Så här skrev man på Betanias webbsidor: Betania är en mellanstor pingstförsamling i Svenskfinland. Vi söker ny pastor. Vi söker dig som har en kallelse för tjänst i Guds rike. I Sibbo finns många barnfamiljer och därför läggs stor vikt vid barn & ungdom och familjer i verksamheten. Om du har intresse för att arbeta med […]

Hillsongs Europa-konferens i Filadelfiakyrkan, Stockholm

Hillsong ordnar två konferenser i Europa i oktober – den ena i Holland och den andra i Stockholm (10-12 oktober). Tack vare entusiastiska bibelskolelever och ett strategiskt nätverkande har det bildats Hillsong-församlingar i flera stora städer i Europa (London, Paris, Stockholm, Köpenhamn, Amsterdam, Konstanz (Tyskland), Kiev, Moskva). Hillsong Stockholm är en del i Hillsong-nätverket, men […]

Ledarbyte i Elim, Kvevlax

Augusti innebär ledarbyte i Elimförsamlingen i Kvevlax.  . . Söndagen den 5 augusti kl. 14.00 ordnar man tackfest för Kaj och Marianne Kanto. Efter att ha arbetat i decennier i olika finlandssvenska pingstförsamlingar går Kaj nu i pension och avtackas högtidligen i tackfesten. Sedan behöver församlingen ta i igen sig en vecka (inget möte den 13.8.) innan man börjar […]

Missionärerna Christina och Steve Walent i Jakostad

Pingstkyrkan i Jakobstad håller en del av sina sommargudstjänster på lägerområdet Svedja. Söndag 5.8. kl. 18 Gudstjänst på Svedja. Besök av tysklandmissionärerna Steve och Christina Walent. Caroline Marjamäki leder. Gemenskap och lätt servering efteråt. Paret Walent arbetar i Dresden med församlingsplantering och församlingsutveckling. Christina är ursprungligen hemma från Närpes. 19.8. besöker de Vålax pingstkyrka.

Missionärerna Hanna & Janne Nyman i Filadelfia, Hfors

Missionärerna Hanna och Jan-Erik Nyman har under tre månader besökt församlingar i Svenskfinland och Sverige, samt haft semester. Nu är de snart på väg till sitt arbetsuppdrag i Tanzania igen. Innan de åker iväg hinner de besöka Filadelfiakyrkan på Albertsgatan 31 i Helsingfors. Filadelfia är deras ”utsändande församling” även om det finns 10 andra församlingar […]

Behöver du inspiration för livet?

Fredagen den 10.8. börjar en regional konferens under temat ”Inspiration för Livet” i Sigurd Snåre-salen i Ekenäs.  Det handlar om tre offentliga tillställningar som innehåller mycket sång och musik och tal. Raseborgsbor, nylänningar, åbolänningar – dvs. alla som vill vara med är också välkomna. . Huvudtalare är Daniel Wiklund (Sverige). Fredag 10.8. kl. 19 och […]