Sommarhändelser i finlandssvenska pingst

Sommaren innebär lite andra aktiviteter i de olika finlandssvenska församlingarna än under övriga årstider. Här lite smakprov på vad som händer i Svenskfinland – listan är ofullständig men fylls på efterhand i mån av tillgång på information. Här alltså endast några utvalda exempel på sommarhändelser. Om du har information om sommarhändelser i en finlandssvensk pingstförsamling […]

Församlingar på facebook – fyll i enkät/se resultat

Allt fler finlandssvenska pingstförsamlingar har en facebook-sida. Eftersom en stor del av yngre, medelålders och även pensionärer numera nästan dagligen kollar sina facebooksidor är det där man vill in med aktuell info från församlingen. Facebook har blivit det nya torget där man utbyter senaste nytt. Det kunde vara intressant att göra en undersökning vilken infokanal […]

Midsommarkonferenser inom Pingst

Under midsommarveckan pågår flera konferenser inom pingst – de största är Nyhemsveckan i Sverige och Juhannuskonferenssi i Keuruu, Finland. Dagen.se förmedlar utsändningen från Nyhemsveckan med direktsändning – samma möten och sessionener finns sedan för senare konsumtion på Nyhemsveckans egen webbsida. . Från den finska pingströrelsens konferens i Keuruu kommer mycket material på deras konferens- och bibelskolecenters (Iso Kirja) webbsidor. Den finska pingströrelsen firar också […]

Frikyrklig Samverkans vårmöte 2012

De finlandssvenska frikyrkorna möts inom sin samarbetsorganisation Frikyrklig Samverkan FS till vårmöte den 14.6.2012 i Betaniakyrkan, Jakobstad. Finlandssvenska Pingst, genom FSPM, deltar med en delegation på 10 personer på mötet under ledning av Stefan Sigfrids. På vårmötet presenteras bokslut och verksamhetsberättelsen. Genom FS förmedlas biståndsmedel från utrikesministeriet till medlemsorganisationerna och omsättningen för det sammantagna biståndet […]