Trons hemlighet – vägledning i den kristna trons grunder

Update sept 2014: Alla 13 ämnen i ”Trons hemlighet” finns nu som bok – se https://pingstfi.wordpress.com/2014/09/08/trons-hemlighet-the-book/ Det finns mycket att upptäcka i livet – och bland det viktigaste är att upptäcka trons hemlighet. Den är livsförvandlande! För att hjälpa dig på din upptäcktsresa har Pingst teologiska nätverk i Sverige producerat en serie små böcker (50-60 […]