Nytt pastorsnätverk i Sverige: pingst Pastor

På Pastorsakademin i Västerås den 8 mars 2012 presenterade Pelle Hörnmark det nya nätverket för pastorer inom den svenska pingströrelsen, kallat ”pingst Pastor”. Sverige delas i tre regioner med ansvarspersoner från olika församlingar och dessa personer bildar sedan en referensgrupp som fungerar som ”bollplank” för pingststyrelsen. I stället för den historiska predikantveckan i december planeras en Pingst […]