Kyrka och internet

Nils Bryntesson talade på Pingst Pastorsakademi om kyrka/kyrkor och internet. Han menade att det ”stora samtalet” till stor del förs på internet idag. Han citerade Stefan Swärd som menar att internet påminner om de samtal som beskrivs i bibeln – som då ofta försiggick i synagogorna eller på torgen. Ett öppet samtal som inte väjde […]