Vad händer efter pastorsakademin?

25 pastorer och ledare från finlandssvenska pingstförsamlingar deltar 5-8 mars 2012 i Pingst Pastorsakamis 4:e och sista studievecka i Västerås, Sverige. Under tre intensiva dagar kommer man att studera ledarskap, teologi och personlig utveckling. Det är också dagar då man kan fördjupa och utveckla samarbetet mellan ledarna – vilket torde komma att betyda större samverkan […]